Inhoud van de toolbox

De toolbox ‘Samen vernieuwen in de praktijk’ is ontwikkeld op basis van onderzoek in de theorie én in de praktijk naar ‘lerend innoveren’. Het is niet bedoeld als receptenboek maar als gereedschapskist vol aanknopingspunten, werkvormen en ideeën voor het inrichten van zo’n proces dat moet leiden tot innovaties op de werkplek. De toolbox bevat een boekje en drie sets kaarten.

De opbouw van het boek is als volgt:

  • Achtergrond: inzicht in het onderzoek naar innovatie van de afgelopen twintig jaar
  • Ontwerpprincipes: elf manieren om een innovatieproces productief te maken
  • Regie op innovatie: aanknopingspunten voor het uitbouwen van de vernieuwing

De toolbox bevat daarnaast:

  • 11 kaarten met ontwerpprincipes: omschrijving van één ontwerpprincipe per kaart met tips om het principe in praktijk te brengen.
  • 20 kaarten met werkvormen: uitwerking van de meest succesvolle werkvormen om te bouwen aan vernieuwing met een stap-voor-stap beschrijving.
  • 15 kaarten met voorbeeldsituaties: duiding van de meest voorkomende lastige situaties, te gebruiken om je eigen situatie te herkennen, verhelderen en concretiseren.