Main menu:Bij sommige werkvormen op de kaarten in de toolbox horen ook materialen. Die kun je hier downloaden. Op de werkvormkaarten wordt steeds naar deze website verwezen op het moment dat er extra materiaal is.

Bij de werkvorm ‘Ontwerpen met Rozet’ horen de volgende materialen:
* Het Rozet
* Principes op kaartjes

Bij de werkvormen ‘Zelftest’en ‘Ontwerpen met Rollenspel’ hoort het volgende materiaal:
* Een zelftest om de principes te leren kennen

Bij de werkvorm ‘Ontwerpen met 2×3=5’ hoort het volgende materiaal:
* Een werkblad

Bij de werkvorm ‘Ontwerpen met Reportsheet’ hoort dit materiaal:
* Een Reportsheet