Wat is de toolbox?

Bouwen aan vernieuwing is spannend. Er kan van alles misgaan. Sterker nog, dat hoort erbij. Want om echt anders te gaan werken moet je afwijken van hoe het nu gaat: andere samenwerkingsrelaties bouwen, nieuwe kennis ontwikkelen en ongewone aanpakken uitproberen. Alleen door te experimenteren kom je verder met de beweging waaraan je bouwt. Innoveren betekent dus ook: vastlopen, zoeken, twijfelen en nieuwe paden inslaan.

De toolbox biedt handvatten om regie te houden op het proces van uitproberen, vastlopen en doorbraken vinden. Deze tweede herziene editie van de toolbox is gebaseerd op ons innovatieonderzoek met honderden mensen in uiteenlopende organisaties; van industrie en handel tot zorg en ruimtelijke ordening. De concrete werkvormen die je erin vindt zijn stuk voor stuk beproefde methodes om sociale innovatie te verbreden, verdiepen en versnellen.

De toolbox bevat 1 boekje, 20 grote werkvormkaarten, 11 kleine kaarten met ontwerpprincipes en tips en 15 kleine kaarten met voorbeeldsituaties waarop je vast kunt lopen.

Voor wie is het bedoeld?

Deze toolbox is bedoeld voor de mensen die (als teamleider, projectleider, trekker, facilitator, teamlid) een rol hebben in het samenwerkingsverband waarin aan innovatie op de werkplek gewerkt wordt.

Meer lezen of luisteren?

Wie zijn de makers?

Suzanne Verdonschot werkt als adviseur, onderzoeker en docent vanuit Kessels & Smit, The Learning Company. Zij doet sinds 2003 onderzoek naar lerend innoveren in organisaties en schreef hierover tientallen artikelen en boeken waaronder het proefschrift ‘Learning to innovate’. Zij begeleidt organisaties in uiteenlopende sectoren bij hun innovatie-aanpak en bij het doen van impactonderzoek. Haar onderzoek richt zich op dit moment op manieren om regie te nemen op innovatie. Haar meest recente inzichten op het vlak van impact en het uitbouwen van vernieuwing heeft zij verwerkt in deze toolbox.

Marloes de Jong werkt als teamcoach en onderzoeker vanuit De Coachpraktijk. Zij begeleidt en adviseert raden van bestuur, directies, managers en teams om effectiever (samen) te werken en hun doelen sneller en plezieriger te bereiken. Van 2006 tot 2009 werkte zij mee aan Suzannes promotieonderzoek naar kennisproductiviteit. Zij specialiseerde zich vervolgens in het ‘denken in driehoeken’: een werkwijze waarin focus, resultaatgerichtheid en helderheid over rollen en verantwoordelijkheden centraal staan. Vanuit deze ervaring en kennis voegde Marloes in de tweede editie van de toolbox vele voorbeelden, tips en werkvormen toe.